B מ"מ D מ"מ d מ"מ יצרן שם המוצר מספר קטלוגי
5 14 15 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי605
6 17 6 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי606
6197 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי607
722 8 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי608
7 24 9 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי609
4 10 3 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי623
5 13 4 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי624
5 16 5 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי625
6 19 6 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי626
7 22 7 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי627
8 24 8 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי628
8 26 9NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי629
4 16 8 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי688
4 13 5 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי695
5 156 NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי696
6 19 8NTNמ' כדורי שורה אחת מיניאטורי698
9 30 10 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1200
10 32 12 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1201
11 35 15 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1202
14 40 17 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1203
1447 20 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1204
1552 25 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1205
1662 30 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1206
1772 35 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1207
18 80 40 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1208
19 85 45 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1209
20 90 50 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1210
21 100 55 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1211
22110 60 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1212
23 120 65 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1213
25 130 75 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1215
26 140 80 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1216
28 150 85 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1217
30 160 90 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1218
34 180 100 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1220
14 47 14 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1303
15 52 20 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1304
17 62 25 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1305
19 72 30 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1306
21 80 35 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1307
23 90 40 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1308
25 100 45 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1309
27 110 50 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1310
29 120 55 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1311
31130 60 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן1312
14 32 12 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2201
14 32 12 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2201
14 35 15 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2202
16 40 17 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2203
18 47 20 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2204
18 52 25 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2205
20 62 30 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2206
23 72 35 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2207
23 80 40 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2208
23 85 45 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2209
23 9050 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2210
25 100 55 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2211
28 110 60 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2212
31 120 65NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2213
31 125 70 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2214
31130 75 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2215
33 140 80 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2216
33 140 80 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2216
36 150 25 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2217
46 180 100 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2220
24 62 25 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2305
27 72 30 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2306
31 80 35 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2307
33 90 40 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2308
36 100 45 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2309
40 110 50 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2310
43 120 55 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2311
46 130 60 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2312
48 140 65 NTNמסב כדורי שתי שורות מתכוונן2313
14.330 10 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3200
15.9 32 12 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3201
15.9 35 15 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3202
17.5 40 17 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3203
20.6 47 20 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3204
20.6 52 25 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3205
23.8 62 30 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3206
27 72 35 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3207
30.2 80 40 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3208
30.2 85 45 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3209
30.2 90 50 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3210
33.3 100 55 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3211
36.5 110 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3212
38.1 120 65 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3213
39.7 125 70 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3214
41.3 130 75NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3215
44.4 140 80 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3216
49.2 150 85 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3217
52.4 160 90 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3218
55.6 170 95 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3219
60.3 180 100 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3220
65.1 190 105 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3221
69.8 200 110 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3222
22.2 52 20 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3304
25.4 62 25 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3305
30.2 72 30 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3306
34.9 80 35 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3307
36.5 90 40 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3308
39.7 100 45 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3309
44.4 110 50 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3310
49.2 120 55 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3311
54 130 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3312
58.7 140 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3313
63.5 150 70 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3314
68.3 160 75 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3315
68.3 170 80 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3316
73 180 85 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3317
73 190 90 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע3318
14 35 15 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4202
16 40 17 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4203
1847 20 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4204
18 52 25 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4205
20 62 30 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4206
23 72 35 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4207
23 80 40 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4208
23 85 45 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4209
23 90 50 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4210
25 100 55 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4211
28 110 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4212
31 120 65 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4213
31 125 70 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע4214
17.5 40 17 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5203
20.6 47 20 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5204
20.6 52 25 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5205
23.8 62 30 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5206
27 72 35 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5207
30.2 80 40 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5208
30.2 85 45 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5209
30.2 90 50 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5210
33.3 100 55 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5211
36.5 110 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5212
38.1 120 60 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5213
22.2 52 20 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5304
25.4 62 25 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5305
30.2 72 30 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5306
34.9 80 35 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5307
36.5 90 40 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5308
39.7 100 45 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5309
44.4110 50 NTNמ' כדורי שתי שורות קבוע5310
8 26 10 NTNמסב כדורי שורה אחת 6000
8 28 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6001
9 32 15 NTNמסב כדורי שורה אחת 6002
10 35 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6003
12 42 20 NTNמסב כדורי שורה אחת 6004
12 47 25 NTNמסב כדורי שורה אחת 6005
13 55 30 NTNמסב כדורי שורה אחת 6006
14 62 35 NTNמסב כדורי שורה אחת 6007
15 68 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6008
16 75 45 NTNמסב כדורי שורה אחת 6009
16 80 50 NTNמסב כדורי שורה אחת 6010
18 90 55 NTNמסב כדורי שורה אחת 6011
18 95 60 NTNמסב כדורי שורה אחת 6012
18 100 60 NTNמסב כדורי שורה אחת 6013
20 110 70 NTNמסב כדורי שורה אחת 6014
20 115 75 NTNמסב כדורי שורה אחת 6015
22 125 80 NTNמסב כדורי שורה אחת 6016
22 130 85 NTNמסב כדורי שורה אחת 6017
24 140 90 NTNמסב כדורי שורה אחת 6018
24 145 95 NTNמסב כדורי שורה אחת 6019
24 150 100 NTNמסב כדורי שורה אחת 6020
26 160 105 NTNמסב כדורי שורה אחת 6021
28 170 110 NTNמסב כדורי שורה אחת 6022
28 180 120 NTNמסב כדורי שורה אחת 6024
33 200 130 NTNמסב כדורי שורה אחת 6026
33 210 140 NTNמסב כדורי שורה אחת 6028
35 225 150 NTNמסב כדורי שורה אחת 6030
9 30 10 NTNמסב כדורי שורה אחת 6200
10 32 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6201
1032 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6201-LLBC3
10 32 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6201-LLUNR
11 35 15 NTNמסב כדורי שורה אחת 6202
12 40 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6203
14 47 20 NTNמסב כדורי שורה אחת 6204
15 52 25 NTNמסב כדורי שורה אחת 6205
16 62 30 NTNמסב כדורי שורה אחת 6206
17 72 35 NTNמסב כדורי שורה אחת 6207
18 80 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6208
19 85 45 NTNמסב כדורי שורה אחת 6209
20 90 50 NTNמסב כדורי שורה אחת 6210
21 100 55 NTNמסב כדורי שורה אחת 6211
22 110 60 NTNמסב כדורי שורה אחת 6212
23 120 65 NTNמסב כדורי שורה אחת 6213
24 125 70 NTNמסב כדורי שורה אחת 6214
25 130 75 NTNמסב כדורי שורה אחת 6215
26 140 80 NTNמסב כדורי שורה אחת 6216
28 150 85 NTNמסב כדורי שורה אחת 6217
32 170 90 NTNמסב כדורי שורה אחת 6218
32 170 95 NTNמסב כדורי שורה אחת 6219
34 180 100 NTNמסב כדורי שורה אחת 6220
36 190 105 NTNמסב כדורי שורה אחת 6221
38 200 110 NTNמסב כדורי שורה אחת 6222
40 215 120 NTNמסב כדורי שורה אחת 6224
40 230 130NTNמסב כדורי שורה אחת 6226
42 250 140 NTNמסב כדורי שורה אחת 6228
11 35 10 NTNמסב כדורי שורה אחת 6300
12 37 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6301
13 42 15 NTNמסב כדורי שורה אחת 6302
14 47 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6303
15 52 20 NTNמסב כדורי שורה אחת 6304
17 62 25NTNמסב כדורי שורה אחת 6305
19 72 30 NTNמסב כדורי שורה אחת 6306
21 80 35 NTNמסב כדורי שורה אחת 6307
23 90 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6308
25 100 45 NTNמסב כדורי שורה אחת 6309
27 110 50 NTNמסב כדורי שורה אחת 6310
29 120 55 NTNמסב כדורי שורה אחת 6311
31 130 60 NTNמסב כדורי שורה אחת 6312
33 140 65 NTNמסב כדורי שורה אחת 6313
35 150 70 NTNמסב כדורי שורה אחת 6314
37 160 75 NTNמסב כדורי שורה אחת 6315
39 170 80 NTNמסב כדורי שורה אחת 6316
41 180 85 NTNמסב כדורי שורה אחת 6317
43 190 90 NTNמסב כדורי שורה אחת 6318
45 200 95 NTNמסב כדורי שורה אחת 6319
47 215100 NTNמסב כדורי שורה אחת 6320
49 225 105 NTNמסב כדורי שורה אחת 6321
50 240 110 NTNמסב כדורי שורה אחת 6322
55 260 120 NTNמסב כדורי שורה אחת 6324
17 62 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6403
19 72 20 NTNמסב כדורי שורה אחת 6404
21 80 25 NTNמסב כדורי שורה אחת 6405
23 90 30 NTNמסב כדורי שורה אחת 6406
25 100 35 NTNמסב כדורי שורה אחת 6407
25 110 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6408
29 120 45 NTNמסב כדורי שורה אחת 6409
31 130 50 NTNמסב כדורי שורה אחת 6410
33 140 55 NTNמסב כדורי שורה אחת 6411
35 150 60 NTNמסב כדורי שורה אחת 6412
42 180 70 NTNמסב כדורי שורה אחת 6414
5 19 10 NTNמסב כדורי שורה אחת 6800
5 21 12 NTNמסב כדורי שורה אחת 6801
5 24 15 NTNמסב כדורי שורה אחת -6802
5 26 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6803
7 32 20 NTNמסב כדורי שורה אחת 6804
7 3725 NTNמסב כדורי שורה אחת 6805
7 4230 NTNמסב כדורי שורה אחת 6806
7 4735 NTNמסב כדורי שורה אחת 6807
7 52 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6808
75845 NTNמסב כדורי שורה אחת 6809
7 6550 NTNמסב כדורי שורה אחת 6810
9 72 55 NTNמסב כדורי שורה אחת 6811
107860 NTNמסב כדורי שורה אחת 6812
1085 65 NTNמסב כדורי שורה אחת 6813
109070 NTNמסב כדורי שורה אחת 6814
109575NTNמסב כדורי שורה אחת 6815
10100 80NTNמסב כדורי שורה אחת 6816
13110 85NTNמסב כדורי שורה אחת 6817
13115 90NTNמסב כדורי שורה אחת 6818
13120 95NTNמסב כדורי שורה אחת 6819
13125 100 NTNמסב כדורי שורה אחת 6820
16140110 NTNמסב כדורי שורה אחת 6822
18 165130NTNמסב כדורי שורה אחת 6826
18175140NTNמסב כדורי שורה אחת 6828
20 200 160NTNמסב כדורי שורה אחת 6832
6 22 10 מ"מNTNמסב כדורי שורה אחת 6900
6 24 12NTNמסב כדורי שורה אחת 6901
7 2815 NTNמסב כדורי שורה אחת 6902
7 30 17 NTNמסב כדורי שורה אחת 6903
9 3720 NTNמסב כדורי שורה אחת 6904
9 4225 NTNמסב כדורי שורה אחת 6905
9 4730 NTNמסב כדורי שורה אחת 6906
105535 NTNמסב כדורי שורה אחת 6907
1262 40 NTNמסב כדורי שורה אחת 6908
126845NTNמסב כדורי שורה אחת 6909
127250NTNמסב כדורי שורה אחת 6910
138055NTNמסב כדורי שורה אחת 6911
138560NTNמסב כדורי שורה אחת 6912
139065NTNמסב כדורי שורה אחת 6913
1610575NTNמסב כדורי שורה אחת 6915
1611080NTNמסב כדורי שורה אחת 6916
351115 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407202
1240 17 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407203
144720 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407204
155225 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407205
166230NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407206
1772`35NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407207
188040NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407208
19 85 45 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407209
209050NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407210
21 100 55 NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407211
2211060NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407212
2312065NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407213
2412570NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407214
2513075NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407215
2614080NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407216
3016090NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407218
3217095NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407219
34180100NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407220
38200110NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407222
40230130NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407226
134215NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407302
144717NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407303
155220NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407304
176225NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407305
197230NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407306
218035NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407307
239040NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407308
2510045NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407309
2711050NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407310
2912055NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407311
3113060NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407312
3314065NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407313
3515070NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407314
3716075NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407315
3917080NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407316
4118085NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407317
4520095NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407319
47215100NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407320
50240110NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407322
55260120NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407324
3716065NTNמסב כדורי חצי לחץ זווית 407413
72812NTNמסב כדורי שורה אחת 16001
83215NTNמסב כדורי שורה אחת 16002
83517NTNמסב כדורי שורה אחת 16003
84220NTNמסב כדורי שורה אחת 16004
84725NTNמסב כדורי שורה אחת 16005
95530NTNמסב כדורי שורה אחת 16006
96235NTNמסב כדורי שורה אחת 16007
96840NTNמסב כדורי שורה אחת 16008
107545NTNמסב כדורי שורה אחת 16009
108050NTNמסב כדורי שורה אחת 16010
119055NTNמסב כדורי שורה אחת 16011
119560NTNמסב כדורי שורה אחת 16012
1110065NTNמסב כדורי שורה אחת 16013
1311070NTNמסב כדורי שורה אחת 16014
1311575NTNמסב כדורי שורה אחת 16015
1412580NTNמסב כדורי שורה אחת 16016
1614090NTNמסב כדורי שורה אחת 16018
1614595NTNמסב כדורי שורה אחת 16019
16150100NTNמסב כדורי שורה אחת 16020
18160105NTNמסב כדורי שורה אחת 16021
19170110NTNמסב כדורי שורה אחת 16022
19180120NTNמסב כדורי שורה אחת 16024
22200130NTNמסב כדורי שורה אחת 16026
197230 NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21306
239040NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21308
2510045NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21309
2711050NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21310
2912055NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21311
3113060NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21312
3314065NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21313
3515070NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21314
3716075NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21315
3917080NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21316
4118085NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21317
4316090NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21318
4520095NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21319
47215100NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21320
50240110NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן21322
185225NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22205
206230NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22206
237235NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22207
238040NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22208
239050NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22210
2510055NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22211
2811060NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22212
3112065NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22213
3112570NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22214
3113075NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22215
3314080NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22216
3615085NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22217
4016090NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22218
4317095NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22219
46180100NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22220
53200110NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22222
58215120NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22224
64230130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22226
68250140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22228
73270150NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22230
80290160NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22232
339040NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22308
3610045NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22309
4011050NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22310
4312055NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22311
4613060NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22312
4814065NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22313
5115070NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22314
5115070NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22314
5516075NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22315
5817080NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22316
6018085NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22317
6416090NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22318
6720095NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22319
73215100 NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22320
80240110NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22322
86260120NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22324
93280130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22326
108320150NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22330
114340160NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22332
132400190NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22338
46180120NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23024
52200130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23026
53210140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23028
56225150NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23030
64210130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23126
68225140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23128
86270160NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23132
52.416090NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23218
76215120NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23224
80230130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23226
88250140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23228
104290160NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן23232
90260170NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24034
109310200NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24040
69180110NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24122
80200120NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24124
80210130NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24126
85225140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן24128
60240140NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן29328
4213060NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן29412
6019090NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן29418
67210100NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן29420
113515NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30202
134017NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30203
144720NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30204
155225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30205
166230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30206
177235NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30207
188040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30208
198545NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30209
209050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30210
2110055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30211
2211060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30212
2312065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30213
2412570NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30214
2513075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30215
2614080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30216
2815085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30217
3016090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30218
3217095NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30219
34180100NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30220
36190105NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30221
38200110NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30222
40215120NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30224
40230130NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30226
134215NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30302
144717NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30303
165220NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30304
176225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30305
197230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30306
218035NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30307
239040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30308
2510045NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30309
2711050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30310
2912055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30311
3113060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30312
3314065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30313
3515070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30314
3716075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30315
3917080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30316
4118085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30317
4319090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30318
50240110NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30322
55260120NTNמסב גליליים קוני מ"מ 30324
176225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31305
197230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31306
218030NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31307
239040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31308
2510045NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31309
2711050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31310
2912055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31311
3113060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31312
3314065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31313
3515070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31314
3716075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 31315
154220NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32004
154725NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32005
175530NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32006
186235NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32007
196840NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32008
207545NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32009
208050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32010
239055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32011
239560NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32012
2310065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32013
2511070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32014
2511575NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32015
2912580NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32016
2913085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32017
3214090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32018
3214595NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32019
32150100NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32020
35160105NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32021
38120110NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32022
38180120NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32024
45200130NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32026
45210140NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32028
48225150NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32030
57260170NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32034
64290190NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32038
164017NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32203
184220NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32204
185225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32205
206230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32206
237235NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32207
238040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32208
238545NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32209
239050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32210
2510055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32211
2811060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32212
3112065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32213
3112570NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32214
3113075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32215
3314080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32216
3615085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32217
4016090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32218
4317095NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32219
46180100NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32220
50190105NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32221
53200110NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32222
58215120NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32224
40230130NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32226
68250140NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32228
215220NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32304
246225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32305
277230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32306
318035NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32307
339040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32308
3610045NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32309
4011050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32310
4312055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32311
4613060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32312
4814065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32313
5115070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32314
5516075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32315
5817080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32316
6018085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32317
145535NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32907
156240NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32908
156845NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32909
157250NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32910
178055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32911
178560NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32912
179065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32913
2010070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32914
2010575NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32915
2011080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32916
2312085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32917
2312590NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32918
2313095NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32919
25140100NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32920
25145105NTNמסב גליליים קוני מ"מ 32921
248050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33010
279055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33011
279260NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33012
2710065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33013
3111070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33014
3111575NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33015
3613085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33017
3914090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33018
39150100NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33020
43160105NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33021
47170110NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33022
56210140NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33028
267540NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33108
268045NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33109
268550NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33110
309555NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33111
3010060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33112
3011065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33113
3712070NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33114
3712575NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33115
3713080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33116
4114085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33117
4515090NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33118
225225NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33205
256230NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33206
287235NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33207
328040NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33208
328545NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33209
329050NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33210
3510055NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33211
3811060NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33212
4112065NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33213
4112570NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33214
4113075NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33215
4614080NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33216
4915085NTNמסב גליליים קוני מ"מ 33217
92410NTNמסב לחץ כדורי 51100
92612NTNמסב לחץ כדורי 51101
92815מסב לחץ כדורי 51102
93017NTNמסב לחץ כדורי 51103
103520NTNמסב לחץ כדורי 51104
114225NTNמסב לחץ כדורי 51105
114225NTNמסב לחץ כדורי 51105
114230NTNמסב לחץ כדורי 51106
125235NTNמסב לחץ כדורי 51107
136040NTNמסב לחץ כדורי 51108
146545NTNמסב לחץ כדורי 51109
147050NTNמסב לחץ כדורי 51110
167855NTNמסב לחץ כדורי 51111
178560NTNמסב לחץ כדורי 51112
189065NTNמסב לחץ כדורי 51113
189570NTNמסב לחץ כדורי 51114
1910075NTNמסב לחץ כדורי 51115
1910580NTNמסב לחץ כדורי 51116
1911085NTNמסב לחץ כדורי 51117
2212090NTNמסב לחץ כדורי 51118
25135100NTNמסב לחץ כדורי 51120
25145110NTNמסב לחץ כדורי 51122
25155120NTNמסב לחץ כדורי 51124
30170130NTNמסב לחץ כדורי 51126
31180 140NTNמסב לחץ כדורי 51128
112610NTNמסב לחץ כדורי 51200
123517NTNמסב לחץ כדורי 51203
144020NTNמסב לחץ כדורי 51204
154725NTNמסב לחץ כדורי 51205
165230NTNמסב לחץ כדורי 51206
186535NTNמסב לחץ כדורי 51207
186535NTNמסב לחץ כדורי 51207
196840NTNמסב לחץ כדורי 51208
207345NTNמסב לחץ כדורי 51209
227850NTNמסב לחץ כדורי 51210
259055NTNמסב לחץ כדורי 51211
269560NTNמסב לחץ כדורי 51212
2710065NTNמסב לחץ כדורי 51213
2710570NTNמסב לחץ כדורי 51214
2711075NTNמסב לחץ כדורי 51215
2811580NTNמסב לחץ כדורי 51216
3112585NTNמסב לחץ כדורי 51217
3513590NTNמסב לחץ כדורי 51218
238545NTNמ' גלילי שתי שורות חביות מתכוונן22209
38150100NTNמסב לחץ כדורי 51220
185225NTNמסב לחץ כדורי 51305
216030NTNמסב לחץ כדורי 51306
246835NTNמסב לחץ כדורי 51307
267840NTNמסב לחץ כדורי 51308
288545NTNמסב לחץ כדורי 51309
319550NTNמסב לחץ כדורי 51310
3510555NTNמסב לחץ כדורי 51311
3511060NTNמסב לחץ כדורי 51312
3611565NTNמסב לחץ כדורי 51313
4012570NTNמסב לחץ כדורי 51314
4413575NTNמסב לחץ כדורי 51315
4414080NTNמסב לחץ כדורי 51316
143515NTNמסב כדורי שורה אחת 62202
164017NTNמסב כדורי שורה אחת 62203
184720NTNמסב כדורי שורה אחת 62204
185225NTNמסב כדורי שורה אחת 62205
206230NTNמסב כדורי שורה אחת 62206
237235NTNמסב כדורי שורה אחת 62207
238040NTNמסב כדורי שורה אחת 62208
238545NTNמסב כדורי שורה אחת 62209
239050NTNמסב כדורי שורה אחת 62210
2510055NTNמסב כדורי שורה אחת 62211
17.54017NTNמסב כדורי שורה אחת 63203
20.64720NTNמסב כדורי שורה אחת 63204
215225NTNמסב כדורי שורה אחת 63205
23.86230NTNמסב כדורי שורה אחת 63206
277235NTNמסב כדורי שורה אחת 63207
30.28040NTNמסב כדורי שורה אחת 63208
30.28545NTNמסב כדורי שורה אחת 63209
30.29050NTNמסב כדורי שורה אחת 63210
33.310050NTNמסב כדורי שורה אחת 63211
36.511060NTNמסב כדורי שורה אחת 63212
22.25220NTNמסב כדורי שורה אחת 63304
25.56225NTNמסב כדורי שורה אחת 63305
30.27230NTNמסב כדורי שורה אחת 63306
34.98035NTNמסב כדורי שורה אחת 63307
36.59040NTNמסב כדורי שורה אחת 63308
39.710045NTNמסב כדורי שורה אחת 63309
44.411050NTNמסב כדורי שורה אחת 63310
49.212055NTNמסב כדורי שורה אחת 63311
5413060NTNמסב כדורי שורה אחת 63312
63.515070NTNמסב כדורי שורה אחת 63314
7318085NTNמסב כדורי שורה אחת 63317
144720NTNמסב גליליים שורה אחת N204
155225NTNמסב גליליים שורה אחת N205
166230NTNמסב גליליים שורה אחת N206
177235NTNמסב גליליים שורה אחת N207
188040NTNמסב גליליים שורה אחת N208
198545NTNמסב גליליים שורה אחת N209
209050NTNמסב גליליים שורה אחת N210
2110055NTNמסב גליליים שורה אחת N211
2211060NTNמסב גליליים שורה אחת N212
2312065NTNמסב גליליים שורה אחת N213
2412570NTNמסב גליליים שורה אחת N214
2614080NTNמסב גליליים שורה אחת N216
2815085NTNמסב גליליים שורה אחת N217
3016090NTNמסב גליליים שורה אחת N218
197230NTNמסב גליליים שורה אחת N306
218035NTNמסב גליליים שורה אחת N307
239040NTNמסב גליליים שורה אחת N308
2510045NTNמסב גליליים שורה אחת N309
2711050NTNמסב גליליים שורה אחת N310
2912055NTNמסב גליליים שורה אחת N311
3113060NTNמסב גליליים שורה אחת N312
3314065NTNמסב גליליים שורה אחת N313
3515070NTNמסב גליליים שורה אחת N314
3716075NTNמסב גליליים שורה אחת N315
3917080NTNמסב גליליים שורה אחת N316
4118085NTNמסב גליליים שורה אחת N317
4319090NTNמסב גליליים שורה אחת N318
4520095NTNמסב גליליים שורה אחת N319
4745100NTNמסב גליליים שורה אחת N320
124017NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ203
144720NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ204
155225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ205
166230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ206
177235NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ207
188040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ208
198545NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ209
209050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ210
2110055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ211
2211060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ212
2312065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ213
2412570NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ214
2614080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ216
2815085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ217
3016090NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ218
184720NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2204
185225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2205
206230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2206
237235NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2207
238040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2208
238545NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2209
239050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2210
2510055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2211
2811060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2212
3112065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2213
3112570NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2214
3113075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2215
3314080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2216
3615085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2217
58215120NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2222
246225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2305
277230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2306
318035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2307
339040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2308
3610045NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2309
4011050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2310
4312055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2311
4814065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2313
5516075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2315
6018085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2317
73215100NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2320
80240110NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ2322
155220NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ304
176225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ305
197230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ306
218035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ307
239040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ308
2711050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ310
2912055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ311
3113060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ312
3314065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ313
3515070NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ314
3716075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ315
206230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2206
3917080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ316
4319090NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ318
4520095NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ319
47215100NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ320
2510035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ407
4820080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NJ416
2011575NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה צד אחד NU1015
26160105NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU1021
28180120NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU1024
124017NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU203
144720NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU204
155225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU205
166230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU206
177235NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU207
188040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU208
198545NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU209
209050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU210
2110055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU211
2211060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU212
2312065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU213
2412570NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU214
2513075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU215
2614080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU216
2815085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU217
3016090NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU218
3217095NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU219
34180100NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU220
184720NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2204
185225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2205
237235NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2207
238040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2208
232545NTNNU 2208NU2209
239050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2210
2510055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2211
2811060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2212
3112065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2213
3112570NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2214
3113075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2215
3314080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2216
3615085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2217
4016090NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2218
46180100NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2220
246225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2305
277230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2306
318035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2307
339040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2308
3610045NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2309
4011050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2310
4312055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2311
4613060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2312
4814065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2313
5115070NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2314
5516075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2315
6018085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU2317
144717NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU303
155220NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU304
176225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU305
197230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU306
218035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU307
239040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU308
2510045NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU309
2711050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU310
2912055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU311
3113060מ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU312
3314065NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU313
3515070NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU314
3716075NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU315
3917080NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU316
4118085NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU317
4319090NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU318
4520095NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU319
47215100NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU320
49225105NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU321
50240110NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU322
50240110NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU322EG1C3
55260120NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU324EG1C3
239030NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU406
2510035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU407
2711040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NU408
155225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP205
166230NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP206
177235NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP207
188040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP208
198545NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP209
209050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP210
2110055NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP211
2211060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP212
239050NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP2210
2811060NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP2212
3112570NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP2214
50190105NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP2221
176225NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP305
218035NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים NUP307
239040NTNמ' גלילי שורה אחת, יציאה שני צדדים